Anatomie van Macht


Wat: workshop
Voor wie: Voor iedereen die organisatie structuren beter wil leren begrijpen
Hoeveel: 15 personen
Duur: 3 uur
Skills: bureaucratie, institutionele relaties, inzicht

De workshop “Anatomie van Macht”, gaat in op een kernvraag: hoe navigeer je in een complexe institutionele wereld? In deze workshop gaan we verschillende niveaus van participatie belichamen om (machts)relaties te begrijpen. We vragen ons af wat het betekent om een relatie te hebben op individueel of institutioneel niveau: op zowel een persoonlijke of wereldse schaal. Deze workshop biedt je een noodzakelijke tool die je zal helpen navigeren in een bureaucratische wereld met gecompliceerde relaties die je (vermoedelijk) zult tegenkomen.