Leven-de Statistiek #8

De Toren van Zuid

Op het Hillevliet Festival in Rotterdam, bouwen we samen met bezoekers een unieke installatie: de Toren van Zuid. Geïnspireerd door de Toren van Babel, wordt er niet gestreefd naar hoogte, maar naar verbinding. 

In het hart van onze installatie bevindt zich het in-check-station, waar bezoekers worden uitgenodigd om hun innerlijke wereld te verkennen en te delen. Gewapend met teken- en verfmaterialen, zetten we deze om in kleurrijke uitingen van gevoelskennis. Hier komen sociale interacties, ambities, ontspanning niveaus en emoties tot leven op papier. Wat zijn de emoties van de deelnemers op dit moment?

Met bamboestokken en postelastieken in de hand, nemen de bezoekers deel aan de constructie van deze gevoelstoren. Terwijl de tekeningen een statistiek van lichaamskennis vormen binnen de toren, wordt de installatie een symbool van collectieve wijsheid en verbondenheid. Hier draait het niet alleen om het begrijpen van jezelf, maar ook om het luisteren naar anderen en samen tot nieuwe hoogtes van begrip te komen.

Deze workshop is in opdracht van museum Boijmans van Beuningen Rotterdam ontwikkeld.