Leven-de Statistiek #7

Fixed Fiction

Op welke principes bouwen we een samenleving? We presenteren een onderzoek naar de invloed die de ethische ambities van de stedelijke omgeving heeft op haar bewoners. Onder meer specialisten, stedenbouwkundigen en Zoetermeerse bewoners zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren en na te denken over wat we werkelijk wensen om ons thuis te voelen.

Deze gegevens worden verwerkt in een statistiek/kunstwerk. Van daaruit zochten we naar de formule om de toekomstige stedelijke leefomgeving ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek wordt gedeeld in een ruimtelijke installatie die gezien kan worden als publicatie. Daarin wordt een voorstelling gemaakt van het wonen in de directe en verre toekomst.

In hoeveel stappen ben je buiten?

Vaandels van het wonen

Klokbekerwoning – omstreeks 2000BC

Flat – vanaf 1914

Doorzonwoning – vanaf jaren 70

Gated community – vanaf ?