YAFF | Anatomie van de Macht
15846
page-template-default,page,page-id-15846,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Anatomie van de Macht

ANATOMIE

VAN DE

MACHT

 

Dit project is uitgevoerd in Boxtel tijdens Culturale 2021 in samenwerking met Klaar van der Lippe van BuroSpelen.

https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/algemeen/34728/culturale-centrum-boxtel-als-podium-voor-kunst-en-cultuur

‘YAFF doet beeldend onderzoek om inzicht te krijgen in de samenwerking tussen overheid en burger.  Participatie wordt voorgesteld als een open gesprek. Is dat wel zo simpel. Zijn burger en overheid elkaars gelijken? Of is er sprake van, een vaak onbesproken, machtsverhouding. Om dit onderwerp voelbaar en bespreekbaar te maken gebruiken we o.a. de participatieladder van Arnstein. Ontworpen om het niveau van burgerparticipatie vast te stellen.

 

Op dit moment buigen we ons nu over de NOVI – de Nationale Omgevingsvisie. De NOVI bundelt alle huidige wetten over de leefomgeving tot één overkoepelende wet. Iedereen krijgt er mee te maken. Nederland zal in die periode ingrijpend moeten veranderen. Het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire-economie en omschakeling naar kringlooplandbouw.  De burger moet hierin een belangrijkere rol krijgen. Iedere gemeente maakt volgens de richtlijnen van de NOVI een eigen omgevingsvisie, een ruimtelijk plan voor de komende jaren. Ook Boxtel. Er moet ook bepaald worden hoe ze dat samen met de burger doet. Maar… Kan dat eigenlijk wel? Zijn de belangen niet te groot? Kan alle informatie daadwerkelijk gedeeld worden met de burger? Kan de burger nog protesteren? In de woorden van Arnstein: is de NOVI manipulatie of participatie, therapie of echte samenwerking?