YAFF | Tabula Rasa
15769
page-template-default,page,page-id-15769,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Tabula Rasa

TABULA
RASA

MONUMENT VOOR EEN VERANDERENDE STAD

Dit project zal worden uitgevoerd in de Wielewaal in januari en fabruari 2022, houd deze pagina in de gaten voor updates!

 

De Wielewaal verandert. Nieuwe bewoners trekken in, oude bewoners blijven of vertrekken. Daarmee verandert de identiteit van de wijk. Voor de één is een nieuwe woonomgeving een schone lei of een nieuwe start. Voor de ander betekent verhuizen het achterlaten van vele herinneringen. 

 

Voor het project Tabula Rasa: Monument voor een Veranderende Stad delen we souvenirs uit, gemaakt van materiaal uit de wijk. Deze unieke sleutelhangers geven we cadeau aan bewoners. We gaan in gesprek over onderwerpen die kenmerkend zijn voor de Wielewaal. Ook vragen wij bewoners om fruit- en groente afval. Van dit afval maken we papier waarop we de gesprekken bundelen. Zo werken we samen met bewoners aan een monument; een monument voor een veranderende stad, waarin herinneringen van deze plek samenkomen en conflict rondom woonproblematiek centraal staat.

010-stone

De Wielewaal is slechts een van de wijken in Rotterdam die gesloopt wordt en symboliseert volgens ons de grootschalige stedelijke verandering waaraan velen onderhevig zijn: denk aan diverse woonproblematiek, van gentrificatie tot te weinig huizen en te dure woningen. De projecttitel Tabula Rasa verwijst naar een onbeschreven blad of schone lei. We willen dit concept gebruiken om veranderingen in een stad bespreekbaar te maken, zodat we het een vorm en een plek kunnen geven binnen hedendaagse debatten waarin we een bijdragen willen leveren aan kritische reflectie op het fenomeen.

 

De bewoners van zo’n veranderende wijk en leefomgeving zijn degenen die direct met de verandering in aanraking komen. Zij vormen, in relatie tot architectuur, natuur, politiek en sociale structuren, de identiteit van een wijk of stad. Door in gesprek te gaan met bewoners, proberen we kenmerken van de identiteit van een specifieke plek te ontwarren, via ervaringen, herinneringen en beschrijvingen. Deze unieke subjectieve ervaringen, waarin iedere bewoner zijn eigen verhaal heeft, willen wij bewaren in een ‘alternatief archief’.

Tabula Rasa vindt in 2022 plaats in de Wielewaal, maar zou ook andere (Rotterdamse) wijken en steden kunnen bestrijken door de onderliggende vraagstukken. Hoe ga je om met de (veranderende) identiteit van een wijk of stad, en welke aspecten hiervan zijn voor wie belangrijk voor een toekomstvisie? Wat is de relatie tussen een huis en een thuis? En hoe verhoudt zich dit tot behoud enerzijds, en verandering anderzijds? Deze vragen koppelen we aan het creëren van een monument voor een veranderende stad. In het creëren van het moment onderzoeken welke vorm dit kan aannemen – zoals het alternatief archief -, en wat de rol van de kunstenaar is in het zichtbaar maken van deze persoonlijke en collectieve herinneringen aan een plek die tegelijkertijd een groter conflict symboliseert.

Sleutelhanger en Restafval

 

Om het gesprek te starten met de bewoners delen we unieke sleutelhangers uit, gemaakt van materiaal uit de wijk. Gewoonlijk koopt een toerist een souvenir als aandenken, in contrast schenken wij ze aan de bewoners van de plek zelf. Ieder tegeltje of steentje dat tot souvenir is gemaakt komt uit de Wielewaal, en dit materiaal heeft zijn eigen (gebruiks)geschiedenis. Door ze tot souvenir te maken wordt het object een drager van een mogelijke herinnering aan de plek; niet door een letterlijke afbeelding te zijn, maar door het tot herkenbaar (consumeerbaar) object te maken. Hiermee benadrukken we hoe iets materieels een immateriële herinnering kan oproepen, en zien we de sleutelhanger als een symbool, dat een aspect is van een monument voor een veranderende omgeving.

 

Al dan niet in ruil voor de sleutelhanger, vragen we de bewoners om rest groente- en fruitafval aan ons te schenken. In een sociologisch opzicht vertellen eetgewoonten veel over de identiteit van een persoon. Door hier papier van te maken recyclen we het restmateriaal en kunnen we het een nieuwe functie geven. We gebruiken dit ‘lege papier’(tabula rasa) als werkruimte waarin gereflecteerd kan worden op herinneringen van bewoners die voor hen de wijk typeren. Door deze vast te leggen krijgen ze een fysieke vorm en plek om bewaard te worden. Dit ‘monument’, dat voortkomt uit subjectieve ervaringen, maar tegelijkertijd relateert aan de grotere (landelijke) veranderingen, maakt de verandering bespreekbaar voor nieuwe en oude bewoners, in een poging dit conflict niet zomaar te laten verdwijnen.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad Rotterdam