YAFF | Amarant
15198
page-template-default,page,page-id-15198,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Amarant

Eerste aanleiding

In 2018 is YAFF gevraagd door ArtenZo – de afdeling creatieve dagbesteding van zorginstelling Amarant – om na te denken over een kunstwerk dat vóór de locatie in Breda kwam te staan. De belangrijkste wens was dat het beeld in samenwerking met de cliënten van ArtenZo zou ontstaan, verder zou het als herkenbaar symbool moeten kunnen fungeren voor de werkplek, en zou het beeld dus duurzaam zijn.

 

Benadering

In de normale, dagelijkse gang van zaken werken de cliënten van ArtenZo zelfstandig aan hun beeld op drie verschillende beeldende afdelingen. Eens in de zoveel tijd wordt middels een assessment het werk van de cliënten besproken, en wordt een selectie gemaakt van het werk dat het instituut naar buiten toe zal vertegenwoordigen. Het maken van een selectie is tevens noodzakelijk door de grote hoeveelheid geproduceerd werk en het gebrek aan opslagruimte. Enerzijds vindt er dus een dagbesteding plaats, anderzijds komen de gekozen werken in een catalogus situatie terecht waar een meer commerciële kant belicht wordt. Als kritische noot zou men hier kunnen aanmerken dat het werk dat naar buiten toe gepresenteerd wordt misschien niet het werk is dat de cliënten van ArtenZo willen laten zien, maar het werk dat de wereld buiten de instelling graag van hen wilt zien.
In dit project wilde YAFF de cliënten met dit beeld een gelegenheid geven om zich, zonder selectierondes, aan de buitenwereld te presenteren. Hieruit volgde ook dat YAFF niet de maker van het eindbeeld is, wat door en van de cliënten zal blijven, maar in het proces een faciliterende en coördinerende rol moet innemen.

 

Voorstel

Gedurende één of meerdere sessies gaan de kunstenaars van YAFF samen met de cliënten werken aan zogenaamde doorgeef tekeningen: tekeningen waaraan iedereen een klein deel bijdraagt en vervolgens blind doorgeeft aan de volgende deelnemer. Ze zijn hun eigen onderwerp, en portretteren kleine stukken van elkaar. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een pastiche van verschillende stijlen, perspectieven en ideeën die samen toch één menselijk figuur vormen.

Alle doorgeeftekeningen worden ingescand en met software omgezet in 3D-modellen, die vervolgens op grote schaal als sculptuur gerealiseerd kunnen worden.

 

Door een gebrek aan financiën is dit project niet gerealiseerd.